Projektstyring

Projektstyring er i dag mere komplekst end tidligere. Det vigtigste er at være på forkant af projektet og dermed kunne styre projektet i den retning man ønsker, så projektets processer faktisk foregår som tiltænkt. Kun sådan kan man optimere såvel tidsplanen og udbygge projektets resultater med endnu bedre kvalitet.

I Agreement Consulting, har vi styret projekter af såvel større som mindre karakter og indenfor alle fagdiscipliner. Vi løser opgaver for såvel byggevirksomheder som for bygherre.

Vi har en solid erfaring i alle aspekter der kan fremkomme i projektets fremdrift og herunder en kompetence i at vælge den korrekte projektstyrings-metodik, afhængig af de påvirkelige forhold der er tilstede på projektet. Dermed sikrer vi at der ikke bruges unødigt ressourcer til et for krævende styringsprincip, hvis det er en mindre sag. Ligeledes gør det sig gældende på en større sager, hvor vi kender alle krav der er gældende, for fx myndighedsgodkendelse og ibrugtagningstilladelser.

Når vi projektstyrer, udfylder vi alle styringsmæssige roller i byggeforløbet. Således deltager vi gerne i byggemøder, sikkerhedsmøder og planlægningsmøder samt andet der kunne være relevant på sagen.

Når vi projektstyrer er vi derfor vores kundes ressource og bruger vores ”know-how” til at sikre at resultatet bliver det optimale for denne, ud fra de forhold der er tilstede. Af samme årsag vil vi derfor også gerne være med fra start, dvs. førend kontrakten er underskrevet, da det giver os bedre muligheder for at præge projektets rammer for udførsel, til gavn for vores kunde.

Afhængig af projektets størrelse, så udvælger vi de styringsprincipper der passer bedst til projektet og de aktører der er med. Vi har fx kompetence indenfor optimering af processer og minimering/fjernelse af spildtid via LEAN-principperne og planlægningsmæssigt benytter vi gerne cyklogrammer til styring af risici og tid. Som styringsredskab løser vi også gerne opgaven, med vores kundes måske allerede implementerede digitale redskaber, men ellers også gerne med vores egen digitale løsning SystemSplendid.

Foruden dette kender vi selvfølgeligt også alle krav og love, samt forventninger til kvalitetssikring, arbejdsmiljø og miljø-parametre, hvorfor det helt naturligt også er en del af vores ydelse at håndtere disse forhold korrekt samt leve op til gældende regler og krav.

Ved at bruge Agreement Consulting´s ydelser indenfor projektstyring, får man derfor ingen dårlige overraskelser undervejs i projektforløbet, ligesom der passes på dig som kunde indenfor opgavens løsning og levering, tid, kvalitet og ikke mindst økonomi. Vi benytter dialogbaseret styring, hvorfor du som kunde konstant vil være status-informeret om projektets fremdrift og om de forhold der optræder.

Kontakt os og hør mere om hvordan vi vil kunne hjælpe dig…

 

Kontakt os