Projektstyring

Projektstyring er i dag mere komplekst end tidligere. Det vigtigste er at være på forkant af projektet. Kun sådan kan man optimere tidsplanen og udbygge samt kvalitetssikre projektets resultater.

I Agreement Consulting, har vi styret projekter af alle størrelsesordener fagdiscipliner. Vi løser opgaver for såvel byggevirksomheder som for bygherrer.

Vi har en solid erfaring i alle aspekter af projekters fremdrift og har udviklet en unik evne til at implementere den korrekte projektstyrings-metodik ud fra de påvirkelige forhold, der er tilstede på projektet. Sådan formår vi at skalere styringspricipperne til projekternes størrelse og undgår unødig brug af ressourcer.

Vi navigerer med lethed blandt de mange processer omkring myndighedsgodkendelser og ibrugtagningstilladelser m.v. Foruden dette efterlever vi selvfølgelig også alle krav og love, samt forventninger til kvalitetssikring, arbejdsmiljø og miljø-parametre.

Vi har kompetencer indenfor procesoptimering af og minimering af spildtid via LEAN-principperne og planlægningsmæssigt benytter vi gerne cyklogrammer til styring af risici og tid. Som styringsredskab løser vi gerne opgaven med jeres eksisterende digitale redskaber. Alternativt benytter vi vores egen digitale løsning SystemSplendid, som er udviklet med byggebranchens projekter for øje.

Når vi projektstyrer, udfylder vi alle styringsmæssige roller i byggeforløbet og deltager gerne i byggemøder, sikkerhedsmøder og planlægningsmøder samt andet, der kunne være relevant på sagen. Af samme årsag vil vi, om muligt, gerne være med fra start, dvs. før kontrakten er underskrevet, da det giver os bedre muligheder for at præge projektets rammer for udførsel. Det er i sidste ende til gavn for jer som kunde.

Ved at bruge Agreement Consulting´s ydelser indenfor projektstyring, får I ingen dårlige overraskelser undervejs i projektforløbet og vi tager hånd om dig som kunde mht. opgavens løsning og levering, tid, kvalitet og ikke mindst økonomi.

Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os