Agreement Consulting er et konsulenthus, der leverer ydelser indenfor byggeriets faser. Vores kerne-kompetencer er blandt andet:

  • Sparring til ledere omkring byggeledelse.
  • Udarbejdelse af dokumenter til udbud- og/eller tilbudsdokumenter.
  • Byggerådgivning.
  • Byggeledelse.
  • Bygherrerådgivning.
  • Projektstyring af byggesager.
  • Udarbejdelse og styring af kvalitetssikrings-, arbejdsmiljø og miljø-dokumenter.
  • Hjælp til certificerings-godkendelse indenfor velkendte standarder.

Vi har de sidste 10 år, leverer ydelser til såvel private som erhvervsvirksomheder. Rundt på hjemmesiden finder du flere detaljerede beskrivelser om vores ydelser men fælles for dem alle er, at du ved at entrere med os så får du muligheden for at sikre dit projekt på flere niveauer, dine processer og få en unik brancheerfaring med på dit hold. Når du bliver vores kunde, så sætter vi os i dit sted og arbejder målrettet for at skabe de forventet resultater og samtidig få dine ønsker som kunde, til at blive virkelighed.

Med Agreement Consulting på dit hold, så får du en professionel sparring omkring projektets forløb samt en projektledelse på forkant af forløbets faser.

Vi har navnet Agreement Consulting, fordi en af vores kerneværdier er, at en aftale er en aftale. Du får dermed et samarbejde der baseres på åbenhed og rettidig eksekvering. Vi løser kun opgaver for kunder, hvor vi kan opbygge et gensidigt tillidsskabende samarbejde og hvor god håndværksskik indgår.

Vort personale er veluddannet indenfor den spidskompetence, de skal levere hvilke kan vores såvel håndværksmæssige uddannelser som akademiske. Vores medarbejdere bliver kun allokeret til opgaver, hvor de kan bringe nytteværdi til opgaven.

Kontakt os gerne for yderligere dialog om netop din opgave…