Opstart og ejerforhold

Agreement Consulting blev grundlagt i 2007 af  Jacob A.G. Stryhn, som den dag i dag stadig er CEO og indehaver og vores mest erfarne konsulent. Jacob har en lang teknisk baggrund fra byggebranchen og flere års ledelseserfaring på højt ledelsesniveau. Denne erfaring har han senere suppleret med en Pre-MBA uddannelse i Organisation & Ledelse.

Oprindeligt var Agreement Consultings primærydelse optimeringsrapporter indenfor fortrinsvis bygge- og anlægssektoren med speciale på produktions- og servicevirksomheder.

I takt med den globale krise som for alvor slog igennem i år 2008, ændrede markedsbehovet sig og Agreement Consulting justerede sine ydelser i takt med kundernes behov. Dette medførte blandt andet en forøget fokusering på omkostninger, lønsomhed og ressourceeffektivisering etc.

På baggrund af dette, kom nye ydelser og produkter til og i dag tilbyder vi en lang række services til både private og virksomhedskunder og kan påtage os sager af alle størrelsesordener.

Agreement Consultings udvikling gennem årene

2007: Jacob lancerer, som del af Agreement Consulting, erhvervsnetværket Useful-Network. Netværket er et fagligt netværk for personer i ledende stillinger med relation til byggebranchen. Formålet er at øge vidensdeling i branchen, at øge den enkelte deltagers indsigt og kompetenceniveau på tværs af fagskel og derigennem styrke den enkeltes ledelsesniveau.
Læs mere om Useful-Network

2008: Agreement Consulting lancerer den populære ”Klippekortsordning”, som giver vores kunder mulighed for, med fordel, at samle outsourcing opgaver hos os og få støtte på flere områder og niveauer. Ordningen kan bruges såvel på ledelsesniveau som konkret på udarbejdelse af dokumenter til brug for kontrakter, tilbud, salgs- eller markedsføringsmateriale. Ordningen eksisterer den dag i dag og benyttes fortrinsvis af mellemstore virksomheder.

2009: Vi lancerer vores ”Interims Management ordning”. Ordningen giver mulighed for, at I som kunder kan hyre os til at drive jeres virksomhed eller projekter ved ferie, sygdom, medarbejderudskiftning eller andre akutte/planlagte hændelser uden driftsforstyrrelser. Ordningen eksisterer endnu og benyttes fortrinsvis af små og store virksomheder.

2010: SystemSplendid ser dagens lys. SystemSplendid er et digitalt projektstyrings-værktøj, der giver mulighed for at optimere og sikre processer ved eksempelvis projektstyring eller ejendomsdrifts. Siden da er systemet blevet endnu bedre, med flere funktioner og moduler etc. og er under konstant udvikling.
Læs mere om SystemSplendid

2011: Vi lancerer ”Koncept Delegate”. Dette koncept er en ydelse som i tillæg til SystemSplendid kan give virksomhederne en læring og uddannelse i systemet. Her kommer vi ud i virksomheden og/eller på projektkontoret og uddanner personalet i optimalt brug af systemet. Konceptet gør virksomhedernes ledelse i stand til at levere ”rammerne” for deres ledere og mellemledere, og sikre en optimal udnyttelse af systemet og dermed også optimere projektstyring internt i virksomheden. Ordningen eksisterer endnu og benyttes fortrinsvis af små og store virksomheder.

2012: Agreement Consulting lancerer endnu et produkt – det såkaldte  ”Bløde værdier skriv”. Baggrunden for dette produkt, var den nye gradueringstendens, som virksomhederne stadig den dag i dag bliver evalueret på ifbm. tilbudsafgivning og hvor ordretildeling afhænger af resultatet af beskrivelser omkring eksempelvis organisationsopbygning, opgaveløsning, kvalitet, arbejdsmiljø og miljø m.fl. Her kan vores kunder outsource denne opgave til os og få et bedre pointskabende resultat, der medfører ordre – også selvom  tilbudssummen ikke er den laveste blandt tilbudsgiverne. Derudover kan I som kunder igennem processen få sparring og ideer til opgaveløsningen, ligesom vi kan udarbejde en risikoanalyse og risikovurdering på projektet.

2014: Agreement Consulting ændrer i primo maj måned selskabsform fra privatejet til et ApS med nyt cvr.nr. 35841830.

2015: Vi flytter kontor fra Store Kongensgade til Kødbyen på Vesterbro i København i kontorhotellet SOHO.

2016: I august måned opkøber Jacob virksomheden Fixxes.dk, som nu er under videre optimering og udvikling.

2017: I starten af det nye år flytter vi fra kontorhotellerne i SOHO til vores nuværende domicil i de lækre lokaler på Bremerholmen 31 i hjertet af København, da vi her har mere plads til at vækste yderligere.

2020: Vi starter områdekontor på Vestsjælland, på kontorhotellet Glasværket i Korsør, Norvangen 3D, Opgang A.

I Agreement Consulting har vi foruden vores egne dygtige medarbejdere en bred vifte af dygtige eksterne konsulenter, der kan tilkobles projekter efter behov.

Kontakt os med din opgave i dag

Kontakt os

Om os - Agreement Consulting