Agreement Consulting startede i år 2007. Virksomheden blev startet af den nuværende indehaver Jacob A.G. Stryhn, som havde teknisk baggrund, suppleret med en uddannelse i Organisation & Ledelse. Endvidere også erfaring fra flere lederstillinger på højere niveau.

Virksomhedsgrundlaget dengang var optimeringsrapporter indenfor fortrinsvis bygge- og anlægssektoren med speciale på produktions- og servicevirksomheder.

I takt med den globale krise som for alvor slog igennem i år 2008, ændrede markedsbehovet sig og Agreement Consulting justerede sine ydelser i takt med vores kunders behov.

Dette medførte blandt andet en forøget fokusering på omkostninger, lønsomhed og ressource-effektivisering etc. På baggrund af dette, kom nye ydelser og produkter til og dette har medført at virksomheden i dag har flere tilbud til vores kunder, der spænder vidt fra private kunder/forbrugere, til virksomheder af forskellig størrelse – såvel helt store kendte aktører i markedet til nye vækstpotentielle virksomheder.

 

Om os - Agreement Consulting

 

Få her et historisk tilbageblik på vores mest kendte ydelser:

I år 2007 lancerede Agreement Consulting netværket Useful-Network. Dette er et fagligt netværk, der tager udgangspunkt i, at forøge den enkelte deltagers indsigt og kompetenceniveau på tværs af fagskel samt dermed at kunne forbedre sit eget ledelsesniveau.

Se mere på: http://www.useful-network.dk

I år 2008 lancerede Agreement Consulting sin ”Klippekortsordning”. Nu kunne vores kunder med fordel samle deres outsourcing opgaver hos os, og få støtte på flere områder og niveauer. Således kunne ordningen bruges såvel på ledelsesniveau som konkret på udarbejdelse af dokumenter til brug for kontrakter, tilbud, salgs- eller markedsføringsmateriale. Ordningen eksisterer den dag i dag og benyttes fortrinsvis af mellemstore virksomheder.

I år 2009 lancerede Agreement Consulting sin ”Interims Management ordning”. Nu kunne vores kunder tilkøbe os til at drive virksomheden ved ferie, sygdom, medarbejderudskiftning eller andre akutte/planlagte hændelser. Ordningen eksisterer endnu og benyttes fortrinsvis af små og store virksomheder.

I år 2010 lancerede Agreement Consulting sit produkt SystemSplendid, som gav mulighed for at optimere og sikre processer ved eksempelvis projektstyring eller ejendomsdrifts. Siden da er systemet blevet endnu bedre, med flere funktioner og moduler etc.

Se mere på: http://www.projekthjaelp.dk

I år 2011 lancerede Agreement Consulting sin ”Koncept Delegate”. Dette koncept var/er en ydelse som i tillæg til vort systemSplendid kan give virksomhederne en læring og uddannelse i systemet. Her kommer vi ud i virksomheden og/eller på projekt-kontoret. Med dette koncept er/var det nu muligt for virksomhedernes ledelse, på ansvarlig vis at levere ”rammerne” for deres ledere og mellemledere, og samtidig passe på virksomheden. Ordningen eksisterer endnu og benyttes fortrinsvis af små og store virksomheder.

I år 2012 lancerede Agreement Consulting sit produkt ”Bløde værdier skriv”. Baggrunden for dette produkt, var/er den nye graduerings tendens som virksomhederne bliver evalueret på ifbm. tilbudsafgivning og hvor ordretildeling afhænger af resultatet af beskrivelser omkring eksempelvis organisationsopbygning, opgaveløsning, kvalitet, arbejdsmiljø og miljø m.fl. Her kan vores kunder outsource denne opgave til os og få et bedre pointskabende resultat, der medfører ordre selvom tilbudssummen måske ikke var billigst. Endvidere kan man igennem processen få sparring og ideer til opgaveløsningen, ligesom at en risikoanalyse og risikovurdering bedre kan blive løst fra vores ide efterfølgende.

I år 2013 lancerede Agreement Consulting sit produkt Careweb. Baggrunden for dette produkt, var da virksomhedens ejer igennem flere års venskab med et ældre menneske, blev sat i en rolle som reservesøn og som eneste pårørende var bindeleddet mellem de instanser der desværre naturligt bliver involveret, når der er et længerevarende sygdomsforløb med hjemmepleje, sygehusindlæggelser, læger, praktiske rutiner og aftaler samt plejehjemsflytning med dertilhørende afslutning på livet.

Se mere på: http://www.careweb.dk 

I år 2014 lancerer Agreement Consulting en webshop til køb af Careweb produkter. Baggrunden for dette skal ses i den efterspørgsel der har været, ligesom at vores ledelse ønsker at give så mange mennesker mulighed for at hjælpe og stukture sin hverdag på bedre vis.

I år 2014 primo maj måned, ændres selskabsformen fra privatejet til et ApS med nyt cvr.nr. 35841830.

I år 2015  i april måned, flyttede vi vort kontor fra Store Kongensgade til Kødbyen på Vesterbro i København i kontorhotellet SOHO.

I år 2016 i august måned, opkøbes virksomheden Fixxes.dk

I år 2017 I starten af det nye år flyttede vi fra kontorhotellerne i SOHO til de lækre lokaler på Bremerholmen i hjertet af københavn.

Derudover kan nævnes at vi hos Agreement Consulting altid har en bred vifte af dygtige konsulenter, der kan levere kompetente ydelser indenfor vores egne områder samt i tillæg til disse.

Kontakt os gerne med din efterspørgsel…

Kontakt os

 

Om os - Agreement Consulting