Drift og Vedligehold

Når I har styr på jeres drift og vedligehold, sikrer I en bedre og længere levetid. Med en professionel tilgang til D&V sikrer du driftssikkerhed og ingen kedelige overraskelser såsom vandskader, oversvømmelser eller nedslidning af din ejendom før forventet.

I Agreement Consulting leverer vi ydelser indenfor udarbejdelse af D&V-planer samt årshjul omkring faste service-intervaller med detaljerede beskrivelser af de serviceydelser som skal foretages  så både kan være af lovmæssig karakter eller levetidsforbedrende service. Derudover kan der i planerne også indgå nye renoveringsprojekter samt en samlet økonomisk beregning på ejendommens driftsøkonomi.

D&V er et omfangsrigt område og ændringer i krav til eftersynene er en kontinuerlig proces med nye tiltag og frafald, afhængigt af fagområdet.

Foruden udarbejdelse af materialet tilbyder vi også:

  • Sparring omkring fordele og ulemper på procedurer samt intervaller og valg af produkter med fokus på energibesparelse.
  • Beregninger på tekniske løsninger sammenholdt med de økonomiske forhold
  • Deltagelse i uddannelse og instruktion af driftsafdelingens personale
  • Assistance til D&V-udbud, rammeaftaler og indhentning af priser for disse forhold.
  • Rådgivning ved ambitioner om at minimere energiforbruget eller ændre ejendommens energiramme såsom renovering med fokus på skift af energiklasse.

Vi kan kort sagt hjælpe jer med at styrke driftssikkerhed og effektivisere energiforbruget og meget andet som sidste ende kan have stor indvirkning på driftsøkonomien. 

Kontakt os for yderligere dialog omkring din opgave.

Kontakt os

“Vi har lavet aftale med Agreement Consulting om udførelsen af hele den dokumentationsmæssige D&V opgave, vi fik tildelt.
Agreement Consulting har lagt strukturen for opgavens udførelse samt indhentet de relevante data og oplysninger samt udført alle indtastninger der skulle foretages i dette elektroniske D&V system.

Vi har således kunne konstatere at denne opgave blev løst til vores fulde tilfredshed og at opgave har været vægtet med seriøsitet og målrettethed hvilket gav sig udtryk i det afleveret resultat og kvaliteten af dette.

Vi kan på baggrund af overstående, kun give vores bedste anbefalinger til andre om at indlede et samarbejde med Agreement Consulting.”

Carsten Jensen, El-installatør / Kirkebjerg A/S