Drift og vedligehold

At have styr på sin drift og vedligehold er det samme som at sikre en bedre og længere levetid. Agreement Consulting leverer ydelser indenfor udarbejdelse af D&V planer samt årshjul omkring fast service-intervaller og med detaljeret beskrivelse af de ydelser der skal foregå, enten af lovmæssig karakter eller levetidsforbedrende service.

Området er stort og ændringer i krav til eftersynene er en kontinuerlig proces med nye tiltag og frafald, afhængigt af fagområdet.

Foruden udarbejdelse af materialet, så kan vi også tilbyde sparring, omkring fordele og ulemper på procedurer samt intervaller og valg af produkter, med fokus på energibesparelse. Hvor det er formålstjenstligt at beregne tekniske løsninger kontra de økonomiske forhold, så løser vi også dette.

Vi tager også gerne deltagelse i uddannelse og instruktion af driftsafdelingens personale, ligesom at vi også kan være behjælpelige med D&V udbud, rammeaftaler samt indhentning af priser omkring disse forhold.

Med en professionel tilgang til D&V så sikrer du driftssikkerhed og ingen kedelige overraskelser såsom vandskader, oversvømmelser eller nedslidning af din ejendom før forventet. Derudover kan der i planerne også indgå nye renoveringsprojekter samt en samlet økonomisk beregning på ejendommens driftsøkonomi.

Vi indgår også som rådgiver, når man ønsker at minimere energiforbruget eller ændre energirammen for ejendommen, såsom ved en renovering hvor konkret skift af energiklasse indgår.

Kontakt os for yderligere dialog omkring din opgave…

Kontakt os
 “Vi har lavet aftale med Agreement Consulting om udførelsen af hele den dokumentationsmæssige D&V opgave, vi fik tildelt. 
Agreement Consulting har lagt strukturen for opgavens udførelse samt indhentet de relevante data og oplysninger samt udført alle indtastninger der skulle foretages i dette elektroniske D&V system.
 
Vi har således kunne konstatere at denne opgave blev løst til vores fulde tilfredshed og at opgave har været vægtet med seriøsitet og målrettethed hvilket gav sig udtryk i det afleveret resultat og kvaliteten af dette.
 
Vi kan på baggrund af overstående, kun give vores bedste anbefalinger til andre om at indlede et samarbejde med Agreement Consulting.”
 
 

 

Carsten Jensen / Kirkebjerg A/S