Bygherrerådgivning

Når du som kunde entrerer med Agreement Consulting, så køber du ”know-how”, erfaring, teknisk byggeindsigt og ikke mindst en sikkerhed for at nå i mål på kvalitet, forventninger, tidsestimater samt resultat.

Vi bliver din ressource, der passer på dig og dit projekt. Igennem vores solide erfaring med alle typer af byggesager, så har vi den fornødne indsigt til at agere bedst i forhold til de påvirkninger der er tilstede på det specifikke projekt, omkring økonomi, kvalitet, tid og andre aktører.

Med os på dit hold, så kontrollerer vi kvaliteten og fremdriften på projektet, ligesom vi rådgiver i eventuelle tilvalg af løsninger og produkter samt sikrer dig at ekstraarbejde og tillægsydelser også har det rette prisblad i forhold til markedstendenserne.

Kontakt os og hør mere om hvordan vi vil kunne hjælpe dig med Bygherrerådgivning…

Kontakt os

“Vi har konstateret at de aftaler og modtaget tilbud vi har fået fra Agreement Consulting, altid har levet op til til det aftalte og aldrig svigtet og overrasket på negativ vis, hverken på kvaliteten, oplyst tidshorisonter samt de økonomiske rammer… Det har således skabt fuldt tilfredshed for os som virksomhed og endvidere skabt et længerevarende samarbejde med Agreement Consulting.”

 

Allan Rasmussen / H. Chr. Nielsen & Co. A/S