Udbudsmateriale

Agreement Consulting har igennem mange år hjulpet såvel private som statslige bygherrer med at udarbejde udbudsmateriale til alle former for opgaver indenfor byggeri såsom:

  • Nybyggeri
  • Renoveringer
  • Drifts- og vedligeholdelsesopgaver
  • Rammeaftaler
  • M.m.

Vi har en forståelse for entreprisevalg i det marked, som I befinder jer i. Derfor indgår vi også i sparringsmæssige forløb med jer for at belyse fordele og ulemper ved valg af udbudsform. Sparringen for valget af udbudsformen baserer vi dels på de markedsmæssige vilkår, og dels på jeres forventninger som kunder.

I disse sparringssamtaler rådgiver vi omkring sammensætningen af udbudsmaterialet, ligesom vi udarbejder en “due diligence” (rettidig omhu) på de forskellige typer af udbudsformer, som kan være relevante i jeres sag.

Vi kan inden formvalget foretage markedsanalyser der be- eller afkræfter valget af udbudsformen. Således sikrer vi, at der faktisk også kommer bud ind på opgaven.

Med brug af vores kompetencer, får I som kunde en sparring og realisme i jeres projekt på alle niveauer fra konstruktion og teknik til økonomi. Det sikrer, at I ikke får overraskelser i processen som medfører at udbuddet skal gå om eller tidsplanen må forlænges.

Tilbudsmateriale

At få udarbejdet et korrekt tilbudsmateriale er første step mod en ordremodtagelse, uanset om du er ordregiver eller modtager. Vi hjælper såvel bygherren som entreprenøren (dog aldrig på samme sag) med at blive skarpere i formuleringer og beskrivelser samt synliggøre det specifikke omfang af projektet og dermed udfase gætteriet for den bydende.

Vi løser også tilbudsbeskrivelser i tillæg til de store og komplekse opgaver, hvor graduering og pointtildeling er ordreafhængig. Beskrivelserne udformes ud fra de faktiske forhold, der er tilstede i virksomheden og ud fra kundens forventninger til projektets udførsel omkring ressourcebrug, processer samt sikring af kvalitet etc. I tillæg til dette udfører vi både grundmateriale til virksomheden samt sagsspecifikt materiale.

I forbindelse med flere projekter har vi købt ydelser af Agreement Consulting. Primært har disse ydelser haft vægt på beskrivelse af opgavehåndtering, logistikbeskrivelser samt udformning af drejebog med organisationsbeskrivelser, kvalitets- og miljøhåndtering samt tekniske beskrivelser af konkrete krav i henhold til udbudsbeskrivelser, kontrakter og/eller tidsplaner.

I flere tilfælde har netop disse beskrivelser og nytænkende metoder være beskrevet på et sådant niveau, at dette har skabt succes med hensyn til ordretilkendegivelse og senere kontrakt.

Agreement Consulting har på alle måder og ud over det sædvanlige stillet spørgsmål og set faldgruber i projektmaterialet, hvilket har afstedkommet, at vi som virksomhed har fået belyst flere konkrete problemstillinger førend mange af vores konkurrenter, hvilket har vist sig positivt for vores formåen i forhold til bygherre og ingeniørfirmaer”.

Har I også brug for sparring eller assistance til udbuds- og tilbudsmateriale? Kontakt os i dag.

 

Kontakt os

”I forbindelse med flere projekter har vi købt ydelser af Agreement Consulting. Primært har disse ydelser haft vægt på beskrivelse af opgavehåndtering, logistikbeskrivelser samt udformning af drejebog med organisationsbeskrivelser, kvalitets- og miljøhåndtering samt tekniske beskrivelser af konkrete krav i henhold til udbudsbeskrivelser, kontrakter og/eller tidsplaner.
I flere tilfælde har netop disse beskrivelser og nytænkende metoder være beskrevet på et sådant niveau, at dette har skabt succes med hensyn til ordretilkendegivelse og senere kontrakt.
Agreement Consulting har på alle måder og ud over det sædvanlige stillet spørgsmål og set faldgruber i projektmaterialet, hvilket har afstedkommet, at vi som virksomhed har fået belyst flere konkrete problemstillinger førend mange af vores konkurrenter, hvilket har vist sig positivt for vores formåen i forhold til bygherre og ingeniørfirmaer”.

Niels Høg Clausen, Afdelingsleder / Kirkebjerg A/S