Udbudsmateriale

Igennem mange år, har Agreement Consulting hjulpet såvel private- som statslige bygherre, med at udarbejde udbudsmateriale til alle former for opgaver indenfor byggeri, såvel nybyggeri, renoveringer eller drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt rammeaftaler etc. Vi har en forståelse for entreprise-valg i det marked som kunden befinder sig i. Derfor indgår vi også i et sparringsmæssigt forløb med kunden, for at belyse fordele og ulemper for valg af den udbudsform man indretter sit materiale på.

Sparringen for valget af udbudsformen, baserer sig foruden på de markedsmæssige vilkår, også på de forventninger som kunden ønsker at få. I disse samtaler vil vi rådgive omkring sammensætningen af udbudsmaterialet, men også bearbejde en due diligence på de forskellige typer af udbudsformer, som kan være relevante i den konkrete sag.

Endvidere kan vi forinden et valg af form, foretage markedsanalyser der be- eller afkræfter valget af udbudsformen. Således sikres det, at der faktisk også kommer bud ind på opgaven.

Med brug af Agreement Consulting´s kompetencer, får du som kunde en sparring og realisme i dit projekt på alle niveauer, fra konstruktion og teknik til økonomi. Det medfører at du ikke får overraskelser i processen som fx medfører at udbuddet skal gå om eller tidsplanen må forlænges.

Tilbudsmateriale

At få udarbejdet et korrekt tilbudsmateriale er første step mod en ordremodtagelse, uanset om du er ordregiver eller modtager. Vi hjælper såvel bygherren som entreprenøren (dog ikke på samme sag) med at blive skarpe i deres formuleringer og beskrivelser samt synliggøre det specifikke omfang af projektet og dermed udfase gætteriet for den bydende.

Ligeledes løser vi tilbudsbeskrivelser i tillæg til de store og komplekse opgaver, hvor graduering og pointtildeling er ordreafhængig. Disse beskrivelser udformes i forhold til de faktiske forhold, der er tilstede i virksomheden og ud fra de forventninger som kunden ønsker at benytte i projektets udførsel omkring ressourcebrug, processer samt sikring af kvalitet etc. I tillæg til dette, kan det oplyses at vi udfører såvel grundmateriale til virksomheden samt sagsspecifikt materiale.

Vi henviser til en kunde-udtalelse, hvor denne skriver:

I forbindelse med flere projekter har vi købt ydelser af Agreement Consulting. Primært har disse ydelser haft vægt på beskrivelse af opgavehåndtering, logistikbeskrivelser samt udformning af drejebog med organisationsbeskrivelser, kvalitets- og miljøhåndtering samt tekniske beskrivelser af konkrete krav i henhold til udbudsbeskrivelser, kontrakter og/eller tidsplaner.

I flere tilfælde har netop disse beskrivelser og nytænkende metoder være beskrevet på et sådant niveau at dette har skabt succes med hensyn til ordretilkendegivelse og senere kontrakt.

Agreement Consulting har på alle måder og ud over det sædvanlige stillet spørgsmål og set faldgruber i projektmaterialet hvilket har afstedkommet at vi som virksomhed har fået belyst flere konkrete problemstillinger førend mange af vores konkurrenter, hvilket har vist sig positivt for vores formåen i forhold til bygherre og ingeniørfirmaer”.

Vil du gerne høre lidt mere om hvordan vi vil kunne hjælpe dig? Så kontakt os…

 

Kontakt os