Tilbygning

At lave en tilbygning til eksisterende hus eller ejendom, kan være en nem måde at få flere kvadratmeter på. Men det er ikke altid at det byggetekniske er nemt og dermed måske slet ikke så billigt som du tænker.

Hos Agreement Consulting besidder vi erfaring og viden om de byggetekniske forhold. Foruden dette så gransker vi de kommunale krav der kan være tilstede i netop dit område, ligesom at Bygningsreglementets forhold selvfølgelig også inddrages.

Du kan dermed som kunde hos Agreement Consulting, forvente en sparring og rådgivning om dine tanker og ønsker om dit projekt, ligesom at vi sikrer dig en forhåndspris, så du kan vælge om tankerne skal blive til realitet.

Hvis projektet skal udføres, så kan vi hjælpe dig med myndighedsansøgning, skitseprojekt og senere et komplet udbudsmateriale. Ligeledes kan vi finde entreprenører til din byggesag samt styre denne omkring fremdrift, tilsyn, sikring af kvalitet samt fastholdelse af økonomi. Vi afslutter din sag med at sikre at byggetilladelsens forhold er opfyldt og tilendebragt i forhold til myndighedernes krav og forudsætning.

Kontakt os for yderligere dialog om dine tanker om en ny tilbygning… 

Kontakt os

“…Vi har således helt fra planlægningstidspunkt haft Agreement Consulting ApS med i alle overvejelser, beslutninger og møder i forbindelse med opstart og udførelse af byggeriet af vores parcelhus. Faktisk har de været på banen lige indtil alt var på plads efter 1-års gennemgangen.

Dette har givet os en dejlig rolig mavefornemmelse under hele forløbet og vi har oplevet at håndværkere, tilsynsførende mv. har haft stor respekt for de udtagelser Agreement Consulting ApS har forelagt dem. Disse udtagelser er også fremlagt på en rolig og velovervejet måde, både de skriftlige og de mundtlige så ingen var i tvivl om, hvad budskabet var…”