Tilbygning

At lave en tilbygning til et eksisterende hus eller ejendom kan være en nem måde at få flere kvadratmeter på. Men det er ikke altid, at det byggetekniske er nemt og dermed måske slet ikke så billigt, som du tænker.

Hos Agreement Consulting besidder vi erfaring og viden om de byggetekniske forhold. Vi gransker som led i processen de kommunale krav, der er tilstede i netop dit område, ligesom vi naturligvis også tager højde for de forhold som indgår i Bygningsreglementet.

Om processen

Hos Agreement Consulting lægger vi ud med at møde dig i en forventningsafstemning og et sparrings- og rådgivningsforløb om dine ønsker til projektet. På baggrund af dette sikrer vi dig en tilbudspris, så du har et realistisk grundlag for at beslutte om tilbygningsdrømmene skal blive en realitet.

Hvis du vælger at føre projektet ud i livet, så kan vi hjælpe dig med alt fra myndighedsansøgning, skitseprojekt til et komplet udbudsmateriale. Vi kan også hjælpe dig med at finde entreprenører til din byggesag samt styre projektet omkring fremdrift, tilsyn, sikring af kvalitet samt fastholdelse af økonomi.

Vi afslutter din sag med at sikre, at byggetilladelsens forhold er opfyldt og tilendebragt i forhold til myndighedernes krav.

Kontakt os for yderligere dialog om dine tilbygningsdrømme… 

Kontakt os

“…Vi har således helt fra planlægningstidspunkt haft Agreement Consulting ApS med i alle overvejelser, beslutninger og møder i forbindelse med opstart og udførelse af byggeriet af vores parcelhus. Faktisk har de været på banen lige indtil alt var på plads efter 1-års gennemgangen.

Dette har givet os en dejlig rolig mavefornemmelse under hele forløbet og vi har oplevet at håndværkere, tilsynsførende mv. har haft stor respekt for de udtagelser Agreement Consulting ApS har forelagt dem. Disse udtagelser er også fremlagt på en rolig og velovervejet måde, både de skriftlige og de mundtlige så ingen var i tvivl om, hvad budskabet var…”

Lena & Henrik Andersen