Licitation

Hele konceptet omkring et udbud er bygget op om gennemsigtighed. Der er regelsæt der skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning som ordremodtager. Det inkluderer bl.a. belysning af adskillige detaljer ligesom de grundlæggende elementer i udbudsmaterialet skal opfyldes for at leve op til ligebehandlingsprincippet.

Disse regler og krav kender vi ned til mindste detalje hos Agreement Consulting. Derfor kan vi hjælpe dig med at sikre at din virksomhed bliver konditionsmæssig godkendt i licitationen. 

Er du bygherre, løser vi også gerne opgaven på den anden side af bordet, dvs. som ordregiver med alle de krav der er pålagt bygherre- og rådgiveransvaret i forbindelse med udbudsbrevet, udbudsmaterialet, tilbudsopdeling samt til valg af eventuelle godkendte forbehold.

Kontakt os for yderligere dialog om vores licitationsydelser.

 

Kontakt os

“Agreement Consulting har blandt andet hjulpet vores virksomhed, med at beskrive og visualisere processer, fremdrift, organisationssammensætninger samt risikoanalyser – og dette på såvel mindre som større jobs og hvor der har været krav til de “bløde værdier” eksempelvis procesløsninger, sikkerhed i fremdrift samt kvalitet og miljø m.fl. Således at det er lykkedes vores virksomhed flere gange, at skrive kontrakt på opgaver hvor vi er vægtet bedre end vores konkurrenter, også til trods for at vi ikke var billigst til tilbudssummen…”

Niels Høg Klausen, Afdelingsleder / WICOTEC Kirkebjerg