Kvalitetssikring

KS-sikring er i dag en velkendt proces i byggeforløbet, alligevel kan der være problemer med at få et godt stykke håndværk, der netop er udført som kvalitetsarbejde. Agreement Consulting har igennem en lang årrække udført kvalitetssikring indenfor alle segmenter af dette område. Vi dækker hele skalaen fra certificering af ISO standard i virksomheden, til basis-søgen på produktdatablade der indgår på sagen. Fælles for alle ydelser er, at vi med kvalitetssikring favner de konkrete krav der er i virksomheden eller på den specifikke sag – intet mindre, intet mere.

Når vi implementerer certificeringer i virksomheder, så arbejder vi målrettet med at sikre at indholdet af kvalitetssikringen bliver relevant og korrekt, i forhold til virksomhedens grundlag og processer. Endvidere har vi ved sådanne opgaver, et højt kommunikationsniveau da vi af erfaring ved, at det er vigtigt at få organisationen med i virksomheden, da disse skal bære og integrere den nye standard, for at nytteværdien bliver størst. Netop nytteværdien er det helt centrale for virksomheden, da de ved klar forståelse omkring udbyttet af en successiv integration af et kvalitetssikringssystem, kan få mere end fuldt udbytte af denne proces – såvel mere tilfredse kunder, bedre lønsomhed på sagen samt en organisation der fokuserer og udbygger virksomhedens kvalitet.

Uanset hvilket fagområde eller spidskompetence din virksomhed besidder, så kan Agreement Consulting tilbyde at løse din opgave,- om det er implementering af ledelsessystem til håndtering af dette i din virksomhed eller konkret projekt-opsamling og sikring af modtage, proces eller slutkontrol-dokumenterer på din pågældende sag/projekt, så står vi klar til at hjælpe dig.

Kontakt os for yderligere dialog…

Kontakt os

“Agreement Consulting har udført en grundig og analyserende gennemgang af alle arbejdsfunktioner i virksomheden og har på den baggrund udarbejdet en meget veldokumenteret rapport. Den efterfølgende gennemgang og dialog med Agreement Consulting har betydet at ledelsen, i god forståelse med medarbejderne, har været i stand til at omorganisere og tilrette en del funktioner med det formål at skabe et bedre flow i processerne.”

Per Svendsen / Sydfyns Elforsyning