Kvalitetssikring

KS-sikring er i dag en velkendt proces i byggeforløbet. Alligevel kan der være problemer med at få leveret et godt stykke håndværk.

Agreement Consulting har igennem en lang årrække udført kvalitetssikring indenfor alle segmenter af dette område. Vi dækker hele skalaen fra certificering af ISO-standard i virksomheden, til basissøgen på de produktdatablade, der indgår på sagen. Fælles for alle ydelser er, at vi med kvalitetssikring favner de konkrete krav, der er i virksomheden eller på den specifikke sag – hverken mere eller mindre.

Når vi implementerer certificeringer i virksomheder, arbejder vi målrettet med at sikre at indholdet af kvalitetssikringen bliver relevant og korrekt i forhold til virksomhedens grundlag og processer. Endvidere har vi ved sådanne opgaver et højt kommunikationsniveau, da vi af erfaring ved, at det er vigtigt at få organisationen med i virksomheden, da disse skal bære og integrere den nye standard for at optimere  nytteværdien.

Netop forståelsen af nytteværdien er det helt centrale i kvalitetssikring, da en successiv integration af et kvalitetssikringssystem bidrager til mere tilfredse kunder, bedre lønsomhed på sagen samt en organisation, der fokuserer og udbygger virksomhedens kvalitet.

Uanset hvilket fagområde eller spidskompetence din virksomhed besidder, så kan Agreement Consulting tilbyde at løse din opgave. Vi står klar til at hjælpe dig med alt fra implementering og håndtering af ledelsessystemer i jeres virksomhed til konkret projektopsamling og sikring af modtage-, proces- eller slutkontroldokumenter på din pågældende sag.

Kontakt os for yderligere dialog.

Kontakt os

“Agreement Consulting har udført en grundig og analyserende gennemgang af alle arbejdsfunktioner i virksomheden og har på den baggrund udarbejdet en meget veldokumenteret rapport. Den efterfølgende gennemgang og dialog med Agreement Consulting har betydet at ledelsen, i god forståelse med medarbejderne, har været i stand til at omorganisere og tilrette en del funktioner med det formål at skabe et bedre flow i processerne.”

Per Svendsen, Teknisk Chef / Sydfyns Elforsyning