Kaospiloter og krisestyring

Der er travlhed i byggeriet og det medfører desværre ofte svigt i processer og ressourcetilgange, såvel som under projekterings- og udførelsesfasen. I Agreement Consulting kan vi hjælpe dit projekt tilbage på sporet. Vi kan både overtage styringen eller agere sparringspartner fra sidelinjen.

Igennem vores langvarige erfaring har vi opbygget en speciel kompetence i at kunne manøvrere på den brændende platform. Vi kender til påvirkninger og konsekvenserne i projektforløbet, når projekteringen er forkert eller erfaringen med projektering mangler eller projekteringen sker for sent i processen.

Når tidsplanen skrider og skaber konflikter imellem aktørerne på pladsen eller i samspillet til kunden, så forstår vi at bygge bro imellem parterne, sætte grænser de rigtige steder og  levere de nødvendige oplysninger til processen.

Vores kunder der har været på kanten af utilstrækkelig projektstyring, utilfredsstillende kvalitet eller kritisk kvalitetssikring føler alle, at vi har formået at skabe grundlaget for at komme ud af denne situation og nå målet. Konflikthåndteringen parterne imellem og dén stringente projektstyringsstruktur, som vi lægger, når vi tager over, viser sig altid at skabe et samarbejdsgrundlag, der får projektet i mål.

Under denne ydelse opererer vi altid ud fra vores grundfilosofi om at “en aftale er en aftale”. Hårdt arbejde, skæve tidspunkter og solidt menneskekendskab er kun nogle af de ingredienser vi tilsætter for at få jeres projekt tilbage på sporet.