Kaospiloter og krisestyring

Der er travlhed i byggeriet og det medfører desværre ofte svigt i processer og ressourcetilgang, såvel som under projekterings- og udførelsesfasen. I Agreement Consulting kan vi hjælpe dit projekt tilbage på sporet. Vi kan både overtage styringen eller agere sparringspartner fra sidelinjen.

Igennem vores langvarige erfaring, har vi opbygget en speciel kompetence i at kunne manøvrere på den brændende platform. Vi kender til påvirkninger og konsekvenserne i projektforløbet, når projekteringen er forkert eller ej udført før- eller måske nødvendigt imens man bygger. Når tidsplanen skrider og skaber konflikter imellem aktørerne på pladsen eller i samspillet til kunden – så forstår vi at bygge bro imellem parterne og sætte grænser de rigtige steder og dertil levere nødvendige oplysninger til processen i forhold til det bygbare.

Vores kunder der har været ude på kanten af utilstrækkelig projektstyring, utilfredsstillende kvalitet eller kritisk kvalitetssikring – føler alle, at vi har formået at skabe grundlaget, for at komme ud af denne situation og nå målet. Konflikthåndteringen imellem parterne og den stringente projektstyrings-struktur vi lægger fra vi tager over, viser sig altid at skabe et aftalegrundlag, der får folk til at samarbejde for at nå i mål.

Under denne ydelse opererer vi altid ud fra vores slogan: Agreement – fordi en aftale er en aftale. Hårdt arbejde, skæve tidspunkter og solidt menneskekendskab er blot nogle af de ingredienser vi tilsætter for at få jeres projekt tilbage på sporet.