I dag er der store forventninger og krav til erhverv som opererer indenfor byggeriet. Hos Agreement Consulting kender vi detaljeret alle disse forhold, uanset hvilken størrelse eller fagdisciplin din virksomhed har. Vi kender markedsbetingelserne og ved hvor fokusområderne bør være for netop din virksomhed.

Igennem en længere årrække, har vi hjulpet virksomheder med at blive bedre til at styre, planlægge og eksekvere, i hele virksomhedens organisation – fra såvel administration til udførsel ude på projekterne. Vores kompetence er derfor favnende omkring såvel organisationen, driftsprocesserne og de grundlæggende forhold og rammer, der understøtter virksomhedens ressourcer i at kunne løse og udføre opgaverne med rette hensigt.

Har du brug for at optimere eller beskrive de forhold eller politikker der er i din virksomhed, så hjælper vi også gerne med det. Dette kan fx være i forbindelse med tilbudsmateriale eller ved konkrete certificeringer af din virksomhed.

Ligeledes tilbyder vi støtte til din virksomhed i forbindelse med styring af projekter eller segmenteret opgaver på disse, såsom facilitere møder og workshops eller fx indsamling af kvalitetssikring etc.

Vores værdisæt er, at en aftale er en aftale, hvilket vi selv efterlever i vort eget kundeforhold.

Kontakt os for yderligere dialog omkring din opgave…

Kontakt os

Pris erhverv:

Vi afgiver gerne tilbud på at løse din opgave – dog kræver dette selvfølgelig en forventningsafstemning samt viden om konkret forhold der vil gøre sig gældende på din sag, fx hvor mange tilsyn, møder eller dokumentudarbejdelse der ligger i opgaven.

Oftest løses opgaven derfor også i regningsarbejde, da alle forhold måske ikke kendes fra start. Ved at indgå aftale med Agreement Consulting, vil du undervejs i forløbet være bevidst om forbruget af timer, eller en afrapportering når timemængden nærmer sig.  

Man kan som virksomhed indgå en aftale om en ”klippekortsordning”, hvor din virksomhed så kan opnå besparelser på denne løsning ud fra princippet mængderabat på ydelsesbrug. Dermed får du som kunde en større frihed ved brugen af vores ydelser og produkter.

Kontakt os for nærmere information angående dette…

Kontakt os