I dag er der store forventninger og krav til erhverv, som opererer indenfor byggeriet. Hos Agreement Consulting kender vi detaljeret alle disse forhold, uanset hvilken størrelse eller fagdisciplin din virksomhed har. Vi kender markedsbetingelserne og ved hvor fokusområderne bør være for netop din virksomhed.

Igennem en længere årrække, har vi hjulpet virksomheder med at blive bedre til at styre, planlægge og eksekvere i og på tværs af afdelinger fra administration til udførsel ude på projekterne. Vores kompetence er derfor favnende omkring såvel organisationen, driftsprocesserne og de grundlæggende forhold og rammer, der understøtter virksomhedens ressourcer.

Har du brug for at optimere eller beskrive de forhold eller politikker, der er i din virksomhed, så hjælper vi også gerne med det. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med tilbudsmateriale eller ved konkrete certificeringer af din virksomhed.

Ligeledes tilbyder vi støtte til din virksomhed i forbindelse med styring af projekter eller delopgaver såsom mødefacilitering og workshops, kvalitetssikring mm.

Kontakt os for yderligere dialog omkring din opgave.

Kontakt os

Pris erhverv:

Vi afgiver gerne tilbud på at løse din opgave – dog kræver dette selvfølgelig en forventningsafstemning samt viden om konkret forhold der vil gøre sig gældende på din sag, fx hvor mange tilsyn, møder eller dokumentudarbejdelse der ligger i opgaven.

Oftest løses opgaven derfor også i regningsarbejde, da alle forhold måske ikke kendes fra start. Ved at indgå aftale med Agreement Consulting, vil du undervejs i forløbet være bevidst om forbruget af timer, eller en afrapportering når timemængden nærmer sig.  

Man kan som virksomhed indgå en aftale om en ”klippekortsordning”, hvor din virksomhed så kan opnå besparelser på denne løsning ud fra princippet mængderabat på ydelsesbrug. Dermed får du som kunde en større frihed ved brugen af vores ydelser og produkter.

Kontakt os for nærmere information angående dette…

Kontakt os