Byggetilladelse

Agreement Consulting hjælper dig med at modtage den rette tilladelse, til dit byggeri. Vi kender til alle myndighedskrav og hjælper dig med at få indhentet alle de nødvendige tilladelser, fra byggetilladelser, til fastlæggelse og godkendelse af brandstrategi til senere ibrugtagningstilladelse.

Byggetilladelser er formaliteter og ikke at få bragt disse forhold på plads fra start, er at løbe en stor økonomisk risiko.

Kontakt derfor os, for at få hjælp til at indhente dine rigtige tilladelser til dit byggeprojekt… 

Kontakt os