Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i Danmark er et regelsæt fyldt med en masse forpligtigelser for bygherren og arbejdsgiveren, med dette følger en dokumentationsmæssig rutine, som skal sikre fjernelse eller minimering af ulykker og skader. Arbejdsgiveren skal passe på sine medarbejdere og indføre ledelsessystemer, som kortlægger risici og fastlægge sikre procedurer, der kan udføres uden at det sætter medarbejderen i risiko for ulykke.

Agreement Consulting kender alle disse regler og kan hjælpe dig som kunde til, at indføre et ledelsessystem eller implementere en certificerede standard i din virksomhed.

Vi kan klarlægge arbejdsmiljø-politikken og derefter lave en kortlægning i din virksomhed med tilknyttende handlingsplaner, indenfor de arbejdsområde-felter som I opererer i.

Alle de forhold der kræves berørt og udarbejdes, kan vi hjælpe med. Disse er mange, som eksempler kan nævnes.:

  • PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed)
  • APV (Arbejds Plads Vurdering)
  • Rutiner og procedurer indenfor MUS (Medarbejder Udviklings Samtale)
  • Rutiner og procedurer indenfor AM (Arbejds Miljø Organisationen)

Mange opfatter arbejdsmiljøhåndteringen for en byrde, men med rette ånd og integration, så får virksomheden meget udbytte ud af at arbejde målrettet med området og i det store perspektiv koster det ikke virksomheden penge, da fjernelse af ulykker og minimering af sygdom, giver besparelser. Derudover får virksomheden også nogle mere tilfredse medarbejdere, hvilket hyppigt er virksomhedens største aktiv.

Har du spørgsmål til din arbejdsmiljø-politik eller procedurer heraf – så kontakt os for en uforpligtigende dialog…

Kontakt os

Miljø

Alle virksomheder i Danmark, skal overholde miljøloven. Det er en forpligtigelse der blandt andet indeholder registrering, sortering og korrekt deportering af affald. Derudover så kan man som virksomhed indføre et ledelsessystem eller en konkret standard, der med en certificering sikre at virksomheden håndteret affaldet korrekt og samtidig er helt klar over hvorledes de skal kortlægge produkternes og materialernes skade for miljø (samt for medarbejderne).

At dette kan Agreement Consulting hjælpe din virksomhed med. Vi har en erfaring i metoder og ledelsessystemer for at skabe sikkerhed for at virksomheden lever op til såvel miljølovens samt specifikke lovkrav i de forskellige kommuner.

Foruden de miljømæssige aspekter, så hjælper vi også med yderligere fokus i virksomheden indenfor bæredygtigheds-tanken samt integration af recycling-procedurer og grønne standarder, fx DGNB certificeringer på bygninger eller cirkulær økonomi på projekter.

Kontakt os for en uforpligtigende samtale omkring netop dine ønsker…

Kontakt os

“…Jacob Stryhn har under hele forløbet været godt inde i projektet. Han har vist gode samarbejdsevner både i forhold til andre underleverandører og overfor Carlo Lorentzen A/S samtidig med, at han under hele forløbet har været Carlo Lorentzen VVS tro. Jacob Stryhn har desuden været en god sparringspartner i forbindelse med projekteringen, af de tiltag, der skulle til på baggrund af de særlige miljøkrav…”

 

Joanna Rønne Matulewicz / Carlo Lorentzen A/S