Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljølovgivning i Danmark er et regelsæt fyldt med en masse forpligtigelser for bygherren og arbejdsgiveren og kræver en dokumentationsmæssig rutine, som skal eliminere eller minimere ulykker og skader. Som Arbejdsgiver skal I passe på jeres medarbejdere og indføre ledelsessystemer, som kortlægger risici og fastlægger sikre procedurer, der nedsætter medarbejderens risiko for ulykke.

Agreement Consulting er velbevandret i alle arbejdsmiljøregler og kan hjælpe jer til at indføre et ledelsessystem eller implementere en certificeret standard i virksomheden.

Vi kan eksempelvis klarlægge arbejdsmiljøpolitikken og  lave en kortlægning af jeres virksomhed med tilknyttende handlingsplaner indenfor de arbejdsområder, som I opererer i.

Vi har ekspertise og erfaring med alle de forhold som lovgivningen kræver – heriblandt: 

  • PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed)
  • APV (Arbejdspladsvurdering)
  • Rutiner og procedurer indenfor MUS (Medarbejderudviklingssamtale)
  • Rutiner og procedurer indenfor AM (Arbejdsmiljø Organisationen)

Mange anser arbejdsmiljøhåndteringen for en byrde, men med rette ånd og integration får I som virksomhed meget udbytte ved at arbejde målrettet med området. I det store perspektiv koster det ikke virksomheden penge, da eliminering af ulykker og minimering af sygdom i sidste ende giver besparelser. Derudover får I også nogle mere tilfredse medarbejdere, hvilket ofte er virksomhedens største aktiv.

Har du spørgsmål til din arbejdsmiljøpolitik eller procedurer inden for området  – så kontakt os for en uforpligtigende dialog…

Kontakt os

Miljø

Alle virksomheder i Danmark, skal overholde miljøloven. Det er en forpligtigelse der blandt andet indeholder registrering, sortering og korrekt deportering af affald. Derudover så kan man som virksomhed indføre et ledelsessystem eller en konkret standard, der med en certificering sikre at virksomheden håndteret affaldet korrekt og samtidig er helt klar over hvorledes de skal kortlægge produkternes og materialernes skade for miljø (samt for medarbejderne).

At dette kan Agreement Consulting hjælpe din virksomhed med. Vi har en erfaring i metoder og ledelsessystemer for at skabe sikkerhed for at virksomheden lever op til såvel miljølovens samt specifikke lovkrav i de forskellige kommuner.

Foruden de miljømæssige aspekter, så hjælper vi også med yderligere fokus i virksomheden indenfor bæredygtigheds-tanken samt integration af recycling-procedurer og grønne standarder, fx DGNB certificeringer på bygninger eller cirkulær økonomi på projekter.

Kontakt os for en uforpligtigende samtale omkring netop dine ønsker…

Kontakt os

“…Jacob Stryhn har under hele forløbet været godt inde i projektet. Han har vist gode samarbejdsevner både i forhold til andre underleverandører og overfor Carlo Lorentzen A/S samtidig med, at han under hele forløbet har været Carlo Lorentzen VVS tro. Jacob Stryhn har desuden været en god sparringspartner i forbindelse med projekteringen, af de tiltag, der skulle til på baggrund af de særlige miljøkrav…”

Joanna Rønne Matulewicz, Entrepriseleder / Carlo Lorentzen A/S