Agreement Consulting er totalrådgiver på sagen: Fitness World Bagsværd

1866m2 Fitnesscenter, fordelt på flere etager. Bygningen har tidligere været anvendt som kontor fra 1982, og skal nu ombygges for at opfylde nutidens krav.

Agreement Consulting gik ind i projektet i forbindelse med færdiggørelsen af hovedprojektet og bistår totalentreprenøren med rådgivning af alle fagdiscipliner samt myndighedsbehandling.

Agreement Consulting forventer at projektet færdiggøres og er klar til ibrugtagning d. 14 september 2020.

Hvis der skulle være være nogle spørgsmål, kan man kontakte Line Kolvig-Raun på: lkr@agreement.dk