Agreement Consulting er totalrådgiver på sagen: Fitness World Albertslund

Bygningen fra 1965 på Roskildevej 14 i Albertslund med et areal på 1590 km2, var førhen kontor og har bl.a. huset et kendt biludlejnings administrationskontor.

Bygningen bliver nu ombygget til et Fitness World center i 2 etager. hvor b.la. omklædning, samt bikerum kælderplanen og stueetage indrettes med personale faciliteter, holdsal og fitness område.

Agreement Consulting gik ind i projektet i forbindelse med færdiggørelsen af hovedprojektet og bistår totalentreprenøren med rådgivning af alle fagdiscipliner samt myndighedsbehandling.

Agreement Consulting forventer at projektet er færdiggjort og er klar til opstart med byggefasen d. 19-10-2020

Hvis der skulle være nogle spørgsmål, kan man kontakte Line Kolvig-Raun på: lkr@agreement.dk