Agreement Consulting

Velkommen til vores hjemmeside, som vil beskrive hvem vi er samt hvad vores ydelser
indeholder, ligesom at vores produkt-serier vil optræde kortfattet med links til særskilte
produkthjemmesider.

Vi er et konsulenthus, der tilbyder flere ydelser og produkter blandt andet indenfor:

  • Rådgivning, ledelsesparring, målsikring og procesoptimering
  • Styring samt effektivisering af processer
  • Target-opnåelse indenfor organisation, kvalitet, CSR og miljø etc.
  • Kommunikationsredskaber indenfor vidensdeling og dokumentering etc.
  • Workshop- og netværksstyring etc.
  • Entrepreneurship og iværksætteri, herunder sparring og investering

Fælles for alle vores ydelser er, at vi arbejder under tavshedspligt og dermed
indgår i et fortroligt og teamåndsskabende samarbejde. Vi er altid er målrettet
omkring vores rolle samt fokuseret på at øge værdiskabelsen for den enkelte
kunde og virksomhed. Vi servicerer såvel B2B- som private kunder og i tillæg
til dette, kan vi oplyse at vores tilgang til alle kundesamarbejder altid er baseret
på gensidig tillid, ærlighed samt respekt.

Vi overholder altid vores aftaler, uanset på hvilket niveau disse er indgået.
Samtidig indgår vi ikke aftaler uden at vi er sikre på, at kunne levere og skabe
den størst mulige nytteværdi og værditilvækst, hos den enkelte kunde og/eller
forbruger. Endvidere kan alle kunder forvente og kræve, at vi tager ansvar for opgavens løsning, hvorved vi altid er synlige, kontaktbare og til at stole på.

Agreement Consulting ApS - Bremerholm 31, st.th - DK-1069 København K - Danmark - Tlf.: +45 77 34 81 13 - E-mail: [email protected]
Copyright 2014 - Agreement Consulting - Designet af: René Sejling